Bestuur

Voorzitter Herald Folkers
Secretaris Liane Ketelaar
Penningmeester Esther de Wit (niet herkiesbaar,vacant)
Leden: Jeroen Benus
  Ramona Heijne
Beatrice Folkers (niet herkiesbaar,vacant)
Manon ten Hoff
Bodine Bakker (niet herkiesbaar,vacant)